تعهدنامه ثبت نام کارگاه‌های آموزشی خانه فرهنگ آوا

  1. هنرجو مکلف است به تمامی مقررات آموزشگاه پایبند باشد و نسبت به تصمیماتی که مدیر مسئول خانه فرهنگ آوا اخذ می‌کند هیچ‌گونه اعتراضی نداشته باشد.
  2. با توجه به اینکه تمامی جلسات آموزشی توسط خود استاد ذکر شده برگزار و تدریس می‌شود، لذا با توجه به شرایط حرفه‌ای اساتید، ممکن است گاهی روز، ساعت کلاس و یا تاریخ شروع دوره تغییر کند.
  3. پس از ثبت نام دوره، استرداد شهریه پرداختی تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نمی‌باشد و در این مورد هنرجو حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب می‌نماید.
  4. تغییر دوره آموزشی و جابجایی، پس از ثبت نام در دوره امکان‌پذیر نیست.
  5. خانه فرهنگ آوا صرفا مسئولیت برگزاری دوره‌های آموزشی تعیین شده را داشته و هیچ‌گونه تعهدی جهت معرفی هنرجو به پروژه ندارد.
  6. هنرجو در صورت داشتن ۳ جلسه غیبت از دوره‌ی آموزشی حذف خواهد شد.
  7. پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در خانه فرهنگ آوا، چنانچه هنرجو از طرف آموزشگاه به پروژه‌های تصویری یا تئاتر معرفی شد، حق انتشار نام و تبلیغ برای موسسه محفوظ است.