تماس با آموزشگاه سینمایی فرهنگ آوا

آدرس: میرداماد، انتهای خیابان حصاری، پلاک ۳
تلفن: ۰۲۱۲۶۴۲۱۴۶۴ و ۰۲۱۲۶۴۲۱۴۶۶
اینستاگرام:
Kargah.Ava